تماس با ما


پايگاه ساحلي تعميرات :
خوزستان - بندر امام خميني - مجتمع بندري امام خميني
تلفن : 2522700-652 - 98+
نمابر : 2522800-652 - 98+دفتر بخش تعميرات و نگهداري :
تلفن : 2523491-652 - 98+
نمابر : 2523494-652 - 98+


تماس مستقیم با مدیریت خوزستان : 09166542371
  
آدرس كارخانه و دفتر فروش : 
اصفهان - شهرك صنعتي بزرگ شرق (سجزي) - فاز اول - خيابان سوم غربي - فرعي دوم جنوبي - پلاك 4
كد پستي : 8139173783


زمان کاری : شنبه الی چهارشنبه ( پنجشنبه ها يك هفته درميان )
ساعت : 8صبح الی 17 بعد از ظهر آدرس كارخانه بروی Google Map

تلفن
:        43-46412941 -  031 

و فکس
:    46412944-  031
 

تماس مستقیم با مدیریت اصفهان :09190831846  
                         

                                                                             
وب سایت :   www.sipnaco.ir

پست الکترونیکی روابط عمومی: info@
sipnaco.ir

پست الکترونیکی واحد فروش:sale1@sipnaco.ir  


 پست الکترونیکی واحد اتوماسیون صنعتی : Automation@sipnaco.ir  
پست الکترونیکی واحد ابزار دقیق :Instrument@sipnaco.ir