مخابرات دريايي

- سيستم GMDSS

Global Maritime Distress Safty System یا همان GMDSS به يك سري دستورالعملها ، تجهيزات و پروتكلهاي ارتباطي اطلاق مي شود كه جهت افزايش ايمني در دريا و كمك فوري به كشتي ها ، قايقها و هواپيماهاي آسيب ديده ، تدوين شده اند .

 GMDSS شامل چندین سیستم مختلف است که بعضی از آنها جدید و بعضی از آنها سالهاست که استفاده می شوند . وظیفه این سیستمها به شرح زیر است :

 - هشدار دادن ( شامل تعیین موقعیت کشتی حادثه دیده )

 - هماهنگی جستجو و نجات

 -   پیدا کردن موقعیت کشتی حادثه دیده

 - ارسال اطلاعات ایمنی در دریا

 - ارتباطات معمولی در دریا

 - ارتباطات پل به پل ( برای فواصل خیلی دور )

 

تجهیزات ارتباطی GMDSS  که روی یک شناور نصب می شود بستگی به تناژ شناور و منطقه دریایی که شناور در آن حرکت می کند دارد . برای نمونه کشتی های تفریحی نیاز به تجهیزات ارتباطی که در یک کشتی باری استفاده می شود ندارند ، در حالي كه كشتي هاي اقيانوس پيما بسيار مجهزند .

- تجهيزات GMDSS
 

EPIRB
يك فرستنده علائم رديابي است كه براي جستجو و پيدا كردن شناورهاي آسيب ديده از آن استفاده مي شود
NAVTEX
INMARSAT
HF RADIO
SART
VHD/DSC RADIO
RADAR