پایگاه ساحلی تعمیرات


شركت سينا پرداز آپادانا ، در راستای اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی سازمان بین المللی دریانوردی، نخستین پایگاه تعمیرات ساحلی شناورها (SBM) در مجتمع بندری امام خمینی راه اندازی نموده است.
 

تعميرگاه راديو الكترونيك اين شركت آمادگي دارد تا كليه امور مربوط به بازرسي، نصب، راه اندازي و تعميرات سيستمهاي برقي، الكترونيكي، مخابراتي و ناوبري شناورهاي پهلوگرفته در بندر امام خميني و ساير بنادر كشور را در اسرع وقت و با دقت و كيفيت بالا، تحت نظر سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران، به انجام رساند.
سازمان بنادر و دریانوردی به منظور فراهم نمودن امکان ارائه خدمات و تعمیرات و رفع مشکلات سیستم های رادیویی، الکترونیكي و کمک ناوبری شناورهای تحت پرچم کشور اقدام به تأسیس مراکز ساحلی تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی و کمک ناوبری (SBM) معتبر با مجوز رسمی از این سازمان نموده است.
بر اساس الزاماتی که در فصل چهارم کنوانسیون نجات جان اشخاص در دریا (SOLAS) و فصل 14 آیین نامه ایمنی شناورهای تندرو (HSC Code2000) ذکر شده است، مالکین کلیه شناورهای مشمول بر اساس منطقه دریانوردی خود می بایست از یک یا دو روش ذیل جهت اطمینان از آماده بکاری و تعمیر و نگهداری تجهیزات ارتباطی و کمک ناوبری منصوب بر روی شناور استفاده نمایند :
1-    امکان تعمیر و نگهداری بر روی شناور (Onboard Maintenance)
2-    استفاده از تجهیزات رزرو بر روی شناور (Duplicated Equipments)
3-    امکان تعمیر و نگهداری در مراکز ساحلی (Shore Base Maintenance)
در صورت انتخاب روش سوم، این خدمات می بایست توسط شرکتهای حائز صلاحیت دارای مجوز فعالیت از معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ارائه گردد که این امکان از طریق عقد موافقت نامه فی مابین مالک شناور مشمول با یکی از این شرکت ها امکان پذیر می گردد. مؤسسات رده بندی نیز به هنگام انجام ممیزی ادواری به منظور صدور گواهینامه ایمنی رادیویی از انعقاد تفاهم نامه مذکور اطمینان حاصل می کنند.