زیرفهرست های CIMON - PLC

CIMON - PLC S Series ( 5 محصول )
CIMON - PLC BP Series ( 4 محصول )
CIMON - PLC XP/CP Series ( 11 محصول )

محصولات مرتبط با CIMON - PLC

CM0-SCB15M
16 Input / 16 Output
CMO-SCB15E
32 Input or Output
CM0-TB32M
32 Input or Output
Ethernet Module
- CM3-SP01EET
- Modbus TCP Master/Slave, UDP
- 10BASE-T, 100BASE-TX

Serial Module
- CM3-SP02ERS : RS232C, RS422/485 2CH.
- CM3-SP02ERR : RS232C 2CH.
- Modbus RTU Master/Slave
Analog Input : CM3-SP04EAO
Analog Output : CM3-SP04EOAV, CM3-SP04EOAI
Analog Mixed I/O : CM3-SP04EAA
Analog Mux : CM3-SP04EAM
- External terminal block for easy installation and maintenance
- Insulated photo-coupler and relays block interference
- 200nsec/step
- DI16/DO16 or DI8/Relay8
- 10K steps (1,000word)
- Maximum 11 expansion modules
- 3 built-in ports (Ethernet, RS232C, RS422/485)
- 100Kpps 2axis Pulse Output built-in
- 20Kpps HSC (2CH.) built-in
- 32 PID loop control supported
- BP series are suitable for small scale control
- High speed process. Various commands can be applied to control site.
- Easy expansion of IO points for analog or comm.
- Network is available by using Ethernet
- Extra communication block is unnecessary (Ethernet and various options are built in)
- Extra module is unnecessary: power module, CPU, and I/O modul es are integrated.
- High speed MPU is built in. Process speed is 200ns/step
- Contains 300 instructions (sequence : 62 instructions, application 289 instructions
Composed of high-performance module type PLC components.
Enables to practice the advanced functions of various types like on-line editing, forced input/output, initialization program by using an exclusive loader program(CICON).
Enables to perform PLC training without connection with other devices.
Equipped with toggle switches, push buttons and so on to use output lamps and an display for a simulation load.
Equipped with a analog input signal generator and a level meter to make sure analog output signals.
Enables to practice PID control by using analog modules.
Equipped with a photo sensor and an encoder to detect easily the number of revolutions by using.
Enables computer link in serial communication type through computer exclusive terminal of CPU.
Enables remote control and monitoring in connection with HMI S/W.
Composed of a system with the most suitable input/output points in module type to improve the capability of programming for site situation.
Composed of attachable-detachable type to switch input, output and optional modules freely, if necessary.
Enables training from basic to application.
Load Cell module, High Speed Counter module, Positioning module and Data Logger module are belong to Special module.
CM1-RD04A : Pt100, JPt100
CM1-RD04B : Pt1000, Ni1000
CM1-TC04A : K, J, E, T, B, R, S, N
CM1-TH08A : NTC
- 4, 8, or 16 channels of A/D conversion with one module
- Voltage or current input can be selected from each channel (CM1-AD04VI only)
- High resolution of 1/64000 (CM1-AD04W only) and 1/16000
- Photo-coupler insulation and relay insulation
- LED display to monitor running conditions
- Terminal block type: Easy maintenance and installation
Dummy Module for Empty Slot
Flash Memory Pack
CPU Battery for Data Back-up
Remote I/O Connector
Loader Cable
Expansion Cable for XP/CP Series
IO 16/16 Cable for PLC-S
IO 32 Cable for PLC-S
I/O 32points Cable for XP/CP Series
32points Terminal
صفحه 1 از 2 << < 1 2 > >>