زیرفهرست های CIMON - PLC S Series

Accessories ( 1 محصول )
Communication Module ( 1 محصول )
Analog I/O Module ( 1 محصول )
Digital I/O Module ( 1 محصول )
Main-CPU Module ( 1 محصول )

محصولات مرتبط با CIMON - PLC S Series

CM0-SCB15M
16 Input / 16 Output
CMO-SCB15E
32 Input or Output
CM0-TB32M
32 Input or Output
Ethernet Module
- CM3-SP01EET
- Modbus TCP Master/Slave, UDP
- 10BASE-T, 100BASE-TX

Serial Module
- CM3-SP02ERS : RS232C, RS422/485 2CH.
- CM3-SP02ERR : RS232C 2CH.
- Modbus RTU Master/Slave
Analog Input : CM3-SP04EAO
Analog Output : CM3-SP04EOAV, CM3-SP04EOAI
Analog Mixed I/O : CM3-SP04EAA
Analog Mux : CM3-SP04EAM
- External terminal block for easy installation and maintenance
- Insulated photo-coupler and relays block interference
- 200nsec/step
- DI16/DO16 or DI8/Relay8
- 10K steps (1,000word)
- Maximum 11 expansion modules
- 3 built-in ports (Ethernet, RS232C, RS422/485)
- 100Kpps 2axis Pulse Output built-in
- 20Kpps HSC (2CH.) built-in
- 32 PID loop control supported